Klubbens profil

Mål og indholdsbeskrivelse 2021

Personale

Husets personale udgør pt: 1 Konstitueret leder i 37-timers stillinger. Derudover er der PT 10 pædagoger ansat.

 

Klubbens Historie!

To af Hvidovres boligforeninger Fagforeningernes Boligforening (FB) og andelsboligforeningen Hvidovrebo

havde længe ønsket en bygning til et ungdomshus. I 1965 indgik man aftale med kommunen om at leje

Dr. Ellums gamle lægepraksis, som kommunen havde eksproprieret i 1964.

Der blev officielt åbnet en ungdomsklub 1/9-1965 godkendt til 300 børn og med åbent 3 aftener om ugen.

Der blev ansat 4 medarbejdere. Allerede i 1966 kom fritidsklubben til, og ungdoms- klubben fik 6 ugentlige

åbningsaftener.

I 1967 blev der udvidet med en byggelegeplads. Det første navn på klubben var Danalund Ungdoms- hus

efter Fagforeningernes store bebyggelse af samme navn. Der blev bygget en institution på Bavnevej, hvortil

klubben flyttede med åbning 1. februar 1972. Der var dog stadig brug for Dr. Ellums villa, så nu blev navnet

Køgevejens Børne- og Ungdomshus.

I 1975 blev der etableret en miniklub til 30 børn ned til 3 år. Åbningstiden var 2 gange 2,5 timer ugentlig for

kr. 25,- pr. måned. Miniklubben blev officiel (men på dispensation) i 1977 med åbent hver dag fra kl 10-13 og

et kontingent på kr. 160,-.


Desværre nedlægges den endeligt pr. 1/8-1996 på grund af manglende børn.

I 1977 blev de første forældrerepræsentanter valgt til bestyrelsen og i 1995 får de flertal i bestyrelsen. I 1982

startes klubbladet, og den 31/10 indvies en tilbygning for at kunne rumme alle aktiviteter. Samme år ser

Støtteforeningen dagens lys.


Køgevejens børne- og ungdomshus er en selvejende institution, der har driftoverenskomst med Hvidovre

kommune og Acounter som forretningsfører. Den 1. januar 2007. bliver KUH. kontraktstyret. Alle mål og

handleplaner vil herefter være de primære arbejdsredskaber for bestyrelse, ledelse og medarbejderer