Klubbens værdigrundlag, visioner og handleplaner

Visionen, udsagn og værdier

Visionen:

Vi støtter medlemmerne så de kan, vil og tør handle i en kompleks verden

Udsagn omkring visionen:

Vi vil skabe glæde gennem fællesskab, oplevelser, omsorg og hjælpsomhed

Vi vil være åbne mod verden og lade os inspirere og bevæge

Vi vil stimulere medlemmernes nysgerrighed og åbne deres sanser.

Vi vil skabe fællesskab gennem traditioner, leg og aktiviteter

Vi vil møde medlemmerne som de er, og motivere og udfordre dem til
selvstændighed og ansvarlighed

Vi indretter os med omtanke, der skaber mulighed for fordybelse, ro og udfoldelse.

Vi vil bestræbe os på at kommunikere klart i alle relationer.

Vi vil stimulere forældrenes lyst til at støtte op om barnets klubliv.

Vi vil som medarbejdere spænde sikkerhedsnettet ud og give plads til
eksperimenter og spontanitet.


Vores værdier

Vi mener

At glæde og humor bidrager til fællesskabet

At nysgerrighed fremmer livskvaliteten

At Forpligtigelse understøtter fællesskabet

At mod, vilje og kunnen, bidrager til at vi udvikler os som menneske

Klubben udarbejder pædagogiske handleplaner ud fra aktuelle problematikker

Handleplan 2022