IT i hverdagen

IT og Mediepædagogisk handleplan.


Handleplanen bruges som værktøj til at skabe Inklusion og Dannelse I
kulturel, sproglig, kropslig og social forstand.


I PC rummet og i klubben som helhed:

De fleste IT aktiviteter skal have et tilrettelagt pædagogisk og inkluderende indhold.

I stuen vil brugen af IPad, Wii og PS4 indgå i en inkluderende kropslig (sundhed) og pædagogisk praksis.

Eksempelvis, ”WII sports” og PS4, ”Just dance”, IPad bruges til at film og billeder, på ture, og til styring af GoPro MAX 360 og AR Drone kameraer.

PC spil:

Spil skal i videst muligt omfang være Multiplayer basseret, og have et indhold der fordre social, kulturel og sproglig læring. Fx World Of Warcraft, der med sine samarbejdsstrategier til løsning af fælles opgaver, er med til bl.a. at give barnet en social, sproglig og kulturel forståelse.


Sprog og social omgang:

Medarbejdere og Medlemmer, skal sørge for en god tone og et ikke stødende sprog, så det ikke er ekskluderende for modtagere og omgivelser i PC rummet og i klubben. Oplever vi medlemmer der ikke kan imødekomme klubbens forventninger og holdninger, til bl.a. brugen af Facebook, vil medlemmet via eksempler og dialog, blive guidet, så medlemmet lærer at begå sig socialt acceptabelt i mediesammenhæng
og i klubben.

Medlemmer og pædagoger, lærer brugen af programmer og lærer at samarbejde, igennem
medieproduktion:

Vi vil give medlemmer og ansatte, mulighed for at lære billedredigering, filmredigering og redigering af lyd og brug af sociale medier. Vi vil give medlemmet mulighed for at ytre sig igennem medier, og lære medlemmet om formsprog og
æstetik, og lære medlemmet, at udtrykke sig i en demokratisk proces.

På personalemøder:

IT og Mediepædagogik vil være en del af de fremtidige punkter på dagsordenen, alt efter behov.

Aktiviteter planlægges og udføres, så børn i udfordringer og børn i vanskeligheder, kan være med, opleve at have en opgave (ansvar) og være en del af gruppen.