Inklusion

I Køgevejens Børne og Ungdomshus er inklusion kendetegnet ved:

  • Humor
  • Anerkendelse
  • Nysgerrighed
  • Nærvær
  • Leg
  • Relationer
  • Accept
  • Respekt
Én for alle, alle for én

Handleplan for inklusion af medlemmer i Køgevejens Ungdomshus.

Med udgangspunkt i kommunens Sigtepunkter udvikler vi et inkluderende miljø, hvor barnet får mulighed for at indgå i større eller mindre fællesskaber.
Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af medlemmet og tager udgangspunkt i det enkelte medlems forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund.

I Køgevejens Børne og Ungdomshus er inklusion kendetegnet ved:

-Humor
-Anerkendelse
-Nysgerrighed
-Nærvær
-Leg
-Relationer
-Accept
-Respekt

Når medlemmerne møder i klubben, bliver de mødt med et goddag og en lille ordveksling om hvordan skoledagen er gået. Det gælder også medlemmer som ikke selv henvender sig til pædagogerne. Medlemmer der har behov for det, bliver guidet til aktiviteter som udvikler deres sociale kompetencer og medregner dem i en fællesskabsfølelse.

I Ture og aktiviteter som foregår i mindre grupper ind tænkes medlemmernes ressourcer. Vi er opmærksomme på medlemmer der ikke henvender sig til pædagogerne og medlemmer. Når dette sker, tager vi en uformel snak med medlemmet og tilsigter derefter at imødekomme medlemmets behov.

Vi guider medlemmer, som er i færd med at ekskludere sig selv ved uhensigtsmæssig opførsel. Vi sørger for, at de udfordringer som vi stiller medlemmet over for, udvikler og bliver til en succesoplevelse for medlemmet. Vi stiller sociale krav til medlemmerne imellem, så de udvikler deres empati. Med humor og små ”benspænd” udvikler vi medlemmets evne til at se sig selv udefra og reflektere. Vi bruger aktiviteterne til at udvikle og skabe relationer og kammeratskabsgrupper. På personalemøder planlægges aktiviteter og indhold ud fra en inkluderende og udviklende tankegang.