Ny i klubben

Velkommen i klubben.

For nye børn og deres forældre! Revideret nov. 2021. PKJ.
Klik her! for at se Køgevejens Ungdomshus Introvideo 2020

Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra SFO'ens trygge favn til en klub.

Men vi vil gøre alt for at skiftet opleves med så få problemer som muligt. Vi håber, at den vil være med til at besvare nogle af de mange spørgsmål der trænger sig på, når jeres barn starter her.

Vi håber, at I og jeres barn vil få nogle dejlige år her i klubben. Hjertelig velkommen i Køgevejens Ungdomshus.

Adresse: Køgevejens Ungdomshus (KUH) Gl. Køgelandevej 276. 2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 76 88

E-mail Web. kuh1965@mail.dk alternativ side www.kuhs.dk

MobilePay: 88276

Afdelinger

Huset er "opdelt" i 3 afdelinger. Fysisk er vi en aldersintegreret institution, hvor store og små nyder hinandens selskab.

Fritidsklubben – modtager børn fra maj i det år barnet går i tredje klasse og til og med 5. klasse

De omkringliggende SFO'er har andre optagelsesregler. Juniorklubben- modtager børn fra 6.-9. klasse Ungdomsklubben modtager børn fra 9. klasse til de er fyldt 18 år.

Vores uofficielle seniorklub modtager gamle medlemmer.
Når medlemmerne kommer, bliver de skrevet ind i medlemsbogen og i Aula. Dit barn får et nummer de krydser sig ind med hver gang de kommer. Da vi er et fritidstilbud, behøver vi ikke vide hvis jeres barn holder fridag, eller er syg. Men er altid glade for en tilbagemelding ved længerevarende fravær.

Afgang

Når medlemmerne går, skal der sættes en ring om deres nummer. Det er vigtigt at sige farvel til en voksen.

I den første tid kan der evt. ringes til klubben for at høre om jeres barn er dukket op. Vi vil også gerne i det omfang det er muligt hjælpe med hjemsendelse. Ring evt. når barnet skal hjem. Men det er en god ide at lave faste aftaler med både børn og personale.

Boden

I boden betales ture, materiale penge og meget andet. Tilmelding til div. aktiviteter foregår også der.
Pengene kan også sættes ind på klubbens konto: 3409-0012139047, eller på Mobile Pay 88276. Husk at skrive hvem pengene er fra og hvad de dækker.  Der laves materiale kort hvor forskellige aktiviteter betales fra, ture dog undtaget.

Aktiviteter

I huset er forskellige aktivitetsrum som medlemmerne kan vælge til og fra. Hvis man laver noget i disse rum betaler man på sit materialekort. Al deltagelse sker ved frivillig tilmelding, enten ved at barnet skriver sig på en af de ophængte sedler eller ved henvendelse til de voksne. Til ture og kolonier er tilmeldingen bindende, da økonomien er tilrettelagt efter det tilmeldte antal. Så hvis jeres barn melder fra er vi nødt til at opkræve prisen for turen. Tilmelding til ture kan kun ske ved betaling i boden.

Vi vil også fastholde jeres barn og håber på jeres opbakning, i forskellige aktiviteter såsom teater, Lucia, aktiviteter hvor mange er afhængige af hinanden.

Bestyrelsen

Køgevejen er en selvejende fritids/ ungdomsklub. Den har en bestyrelse bestående af en repræsentant fra
Fagforeningernes Boligforening, en fra Hvidovrebo,en folkevalgt og 5 forældre, en medarbejder og lederen fungerer som                              referent. Forældrevalg til bestyrelsen foregår på forældremødet i maj. Der gennemføres almindeligvis 4 bestyrelsesmøder
årligt. Forældre udtræder af bestyrelsen samtidig med deres barns udmeldelse af klubben.

Klubbil

Klubben har to ni personers, med plads til 8 medlemmer. De bliver brugt til at transportere medlemmerne til og fra aktiviteter.
Men bruges også til indkøb, koloni og ridning. Alle medlemmer der kører i bussen skal have skriftlig forældretilladelse.


Pause

Hver dag kl. 15.30 bliver der holdt 10 min. pause hvor alle børn og voksne deltager. Der gives informationer, spises brød, frugt eller kage. Medlemmerne inddrages i planlægningen af forskellige ture og aktiviteter. Pausen er et Uformelt Demokrati. Det er vigtigt at pausen respekteres, (både af børn og voksne) og man evt. laver aftaler om hvornår dit barn skal gå hjem, før eller efter pausen.

Kontakt

Huset er altid åbent for en kop kaffe og en snak om jeres barn. Men hvis I vil være sikker på god tid, så ring og lav en aftale. Hvis jeres barn evt. skal på skadestuen vil vi ringe til jer og bede jer om at tage med. Hvis dette er umuligt vil vi følge barnet på skadestuen. Hvis der er udfordringer vil vi kontakte jer telefonisk- og beder jer om det samme. Derfor er det vigtigt at jeres tlf. numre passer.

Ferie

På alle skolefridage/ferier vil klubben åbne kl. 9.00 og lukke kl.17.00 for fritidsklubben.Medlemmerne skal i skoleferien være i klubben senest kl. 10.00, ellers kan huset evt. være lukket og vi er taget på tur.
Huset er lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, 1. maj og Grundlovsdag, og de 3 dage før påske. Ungdomsklubben er lukket og kontingentfri i juli måned.

Nyt

Hver anden måned bliver der udsendt en 2. måneders plan lige til ophæng på køleskabet.

Vores hjemmeside er også en god ide at kikke på.

Når der er spontane turaktiviteter, vil jeres barn, kunne få en seddel med hjem. Og det vil være slået op på Facebook K.U.H
Når du betaler for en tur så Husk tydeligt at angive hvad pengene dækker og for hvem.

Ture/Koloni

Hvis interessen er til stede vil vi i de forskellige afdelinger tilrettelægge sommerkoloni, skitur, kanoture og weekendture alt efter medlemmernes alder og interesse.

Klubben tager fortrinsvis på Thise Ladegård ved Brønderslev den sidste uge af sommerferien. Skitur i vinterferien til Branäs i Sverige og Kanotur i efterårsferien

Ridning

Jeres barn kan blive tilmeldt ride holdet. Vi rider hver mandag og torsdag kl.15.15 - 17.45. P.T. koster det 385 kr. pr. måned. Husk der er en måneds opsigelse til den 1. i måneden.

Kaniner

Klubben har 24 kaniner og det koster 10,- om måneden at "eje" en kanin. Penge betales til Cecilie eller i cafeén. Omkring reglerne i kaninhuset, så holdes der kanin møder jævnligt.

Computer

Klubben har lavet IT/Mediehandleplan, se mål og indholdsbeskrivelser.
Ting med hjemmefra. Klubben påtager sig intet ansvar over for mobil, tablet, bærbare computere, legetøj, cykel, smykker eller andet medtaget hjemmefra.

Projekter

Klubben har mange traditioner. Vi har således startet et diskotek for fritidsklubbørn på Kometen 2 gange årligt. Klubben optræder også mange gange med vores Lucia optog i december måned. Ligesom der den første torsdag i December er bankospil for børn og voksne.

Støtteforening

Klubben har en støtteforening som trofast hjælper med arrangementer og tilskud til kolonier og nye anskaffelser. I kan indbetale det årlige kontingent. Pt. 100,- kr. Spørg om kontonummer i Boden.

Sommerfest

Klubben og Støtteforeningen forsøger hvert år at holde en sommerfest når den nye sæson starter.
Alle medlemmer, forældre og bedsteforældre er velkomne.

Overgang 

Klubben melder automatisk jeres barn fra fritidsklub til junior/ungdomsklub medmindre andet er aftalt.

Udmeldelse

Udmeldelsen af Klubben, sker på den Digitale Pladsanvisning på www.hvidovre.dk

 

Dette er blot nogle af de svar I sikkert søger når jeres barn starter hos os. Skulle der være noget vi har glemt er I selvfølgelig altid velkomne til at tale med os på tlf. 36787588 eller skrive til os på kuh1965@gmail.com.
For at gøre denne folder bedre er vi glade for lidt respons fra jer, idet vi bestræber os på at revidere den en gang om året. Skriv til petjenkuh@gmail.com med forslag og kommentarer.

Vi glæder vi os til at lære jeres barn og jer at kende!
Venlig Hilsen Personale og ledelse I Køgevejens UngdomshusHvis du vil melde dit barn ind- eller ud af klub, skal dette ske via Hvidovre Kommunes hjemmeside.