Klubbens værdigrundlag og Vision

Klubbens værdier og visioner

Visionen, udsagn og værdier
Vi støtter medlemmerne så de kan, vil og tør handle i en kompleks verden

Udsagn omkring visionen:
- Vi vil skabe glæde gennem fællesskab, oplevelser, omsorg og hjælpsomhed
- Vi vil være åbne mod verden og lade os inspirere og bevæge
- Vi vil stimulere medlemmernes nysgerrighed og åbne deres sanser.
- Vi vil skabe fællesskab gennem traditioner, leg og aktiviteter
- Vi vil møde medlemmerne som de er, og motivere og udfordre dem til selvstændighed og ansvarlighed
- Vi indretter os med omtanke, der skaber mulighed for fordybelse, ro og udfoldelse.
- Vi vil bestræbe os på at kommunikere klart i alle relationer. Vi vil stimulere forældrenes lyst til at støtte op om barnets klubliv.
- Vi vil som medarbejdere spænde sikkerhedsnettet ud og give plads til eksperimenter og spontanitet.

Vores værdier
Vi mener At:
1. Glæde og humor bidrager til fællesskabet
2. At nysgerrighed fremmer livskvaliteten
3. At Forpligtigelse understøtter fællesskabet
4. At mod, vilje og kunnen, bidrager til at vi udvikler os som mennesker