IT i hverdagen

IT og Mediepædagogisk Handleplan

Klubbens IT og Mediepædagogisk handleplan 2020.
Køgevejens Børne & Ungdomshus Handleplanen bruges som værktøj til at skabe Inklusion og Dannelse I kulturel, sproglig, kropslig og social forstand.

I PC rummet og i klubben som helhed:
De fleste IT aktiviteter skal have et tilrettelagt pædagogisk og inkluderende indhold1 .
I stuen vil brugen af IPad, Wii og PS4 indgå i en inkluderende kropslig (sundhed) og pædagogisk praksis. Eksempelvis, ”WII sports” og PS4, ”Just dance”. IPad bruges fx til at filme og tage billeder, på ture (skateboard, klatring, ridning etc.), og til styring af GoPro kamera.

PC spil:

Spil skal i videst muligt omfang være Multiplayer basseret, og have et indhold der fordre social, kulturel og sproglig læring.
Fx World Of Warcraft, der med sine samarbejdsstrategier til løsning af fælles opgaver, er med til bl.a. at give barnet en social, sproglig og kulturel forståelse.

Sprog og social omgang:
Medarbejdere og Medlemmer, skal sørge for en god tone og et ikke stødende sprog, så det ikke er ekskluderende for modtagere og omgivelser i PC rummet og i klubben. Oplever vi medlemmer der ikke kan imødekomme klubbens forventninger og holdninger, til bl.a. brugen af Facebook, vil medlemmet via eksempler og dialog, blive guidet, så medlemmet lærer at begå sig socialt acceptabelt i mediesammenhæng og i klubben. Medlemmer og pædagoger, lærer brugen af programmer og lærer at samarbejde, igennem medieproduktion: Vores filmklub, og hjemmesideproduktion, rummer mangfoldige muligheder. Vi vil give medlemmer og ansatte, mulighed for at lærer billedredigering, filmredigering og redigering af lyd og brug af sociale medier. Vi vil give medlemmet mulighed for at ytre sig igennem medier, og lære medlemmet om formsprog og æstetik, og lære medlemmet, at udtrykke sig i en demokratisk proces.

På personalemøder:
IT og Mediepædagogik vil være en del af de fremtidige punkter på dagsordenen, alt efter behov.

Digitale miljøer
Skal understøtte digital dannelse, og lære barnet at agere som individ i en digital verden. Det er derfor vigtigt, at børn og unge kan begå sig digitalt. Børn og unge skal både have digitale færdigheder samt indsigt og forståelse i, hvordan digitale medier, digitale redskaber mv. fungerer.

Børn og unge skal også have indsigt i, hvordan de digitale medier påvirker vores hverdag, og hvordan børn og unge kan udøve deres medborgerskab gennem disse medier. Det digitale miljø skal give børn og unge mulighed for at beherske det 21. århundredes kompetencer digitalt.